कार्यविधि विवरण

# मिति विवरण एक्सन
1 2024-05-23 बालविवाह अन्त्यका लागि १० वर्षे प्रादेशिक रणनीति २०७९   डाउनलोड  
2 2024-05-23 प्रदेशस्तरीय सारभूत लैङ्गिक समानता नीति,२०७९   डाउनलोड