सबै कर्मचारीको विवरण

क्र. सं. नाम पद महाशाखा/शाखा फोन इमेल कर्मचारी फोटो
१. श्री चुडामणि फुयाल प्रदेश सचिव 0000000000
२. देव कुमारी शर्भा खत्री प्रमुख महिला विकास अधिकृत (दशौं) समाज कल्याण शाखा 9841587651
३. देवेन्द्र कुमार झा उपसचिव प्रशासन 9861667733
४. महेन्द्र कुमार मण्डल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा
५. निशा कर्ण शाखा अधिकृत प्रशासन 9842634873
६. सरोज मिश्र अधिकृत छैटौं महिला तथा बालबालिका 9844028826
७. विन्दु नेपाली नायव सुब्बा जिन्सी शाखा 9864113648
८. ज्योती कुमारी ठाकुर सहायक कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा 9826454201
९. नाजो राम भगत कम्प्युटर अधिकृत छैटौ कम्प्युटर शाखा 9840596953